Βαθμολογία

Στον ΟΠΑΠ το ιπποδρομικό στοίχημα

Στον ΟΠΑΠ φαίνεται πως καταλήγει η αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού συστήματος, καθώς, η εταιρεία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Σε κοινή συνεδρίασή του Ταμείου με το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων, έγινε σήμερα η αποσφράγιση των δυο οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στις 19.09.2014 από την Ένωση Προσώπων "Intralot (SPV No. 1) Limited" και "Intralot (SPV No.2) Limited" και την ΟΠΑΠ Investments Ltd για τη χορήγηση του δικαιώματος για την αποκλειστική διοργάνωση και διεξαγωγή του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Η ΟΠΑΠ Investments Ltd υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά ύψους € 40.501.000 εκατ. και ανακηρύχτηκε προτιμητέος επιτυχών πλειοδότης (provisional successful bidder) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.