Βαθμολογία

Αποφάσεις του Δ.Σ της ΑΕΛ

Συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ της Α.Ε.Λ και αποφάσισε τα κάτωθι:

- Αποδέχεται την παραίτηση του Νικολάου Μπαλατσούκα από μέλος του Διοικητικού συμβούλιου, την όποια αυτός υπέβαλλε γραπτώς στο Δ.Σ του Σωματείου.

- Στην θέση του παραιτηθέντος Νικόλαου Μπαλατσούκα εισέρχεται το πρώτο αναπληρωματικό μέλος Σπυρίδων Θεοχαρίδης ο όποιος καταλαμβάνει θέση στην επιτροπή ποδοσφαίρου.

- Την θέση του Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ο Αναστάσιος Τριανταφύλλου.

Εκ του Δ.Σ