Βαθμολογία

Εγκρίθηκαν ενισχύσεις 6 εκατ. ευρώ για απολυμένους

Βοήθεια 6 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να βρουν νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν οι απολυμένοι της ελληνικής εταιρείας αρτοποιίας Nutriart μετά από την έγκριση των νομοθετικών προτάσεων από την επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πρόκειται για 508 εργαζόμενους της ελληνικής εταιρείας αρτοποιίας Nutriart απολύθηκαν στις περιοχές της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την πτώχευση της εταιρείας.

Η κρίση οδήγησε στην κάθετη πτώση της ζήτησης των νωπών και κατεψυγμένων προϊόντων της αρτοποιίας Nutriart και η διοίκηση της εταιρείας αντιμετώπισε επιπλέον οικονομικά προβλήματα λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές των πελατών της. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές τράπεζες αδυνατούσαν να παράσχουν πιστώσεις στην εταιρεία.

Τα 6 εκατ. ευρώ της ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ) θα δοθούν για την επανεκπαίδευση των 508 απολυμένων και την παροχή βοήθειας σε αυτούς προκειμένου να μπορέσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, ενώ θα χρησιμοποιηθούν και για την εκπαίδευση 505 άνεργων νέων στην Κεντρική Μακεδονία, περιοχή όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων αγγίζει το 60,4%.

Το σχέδιο που από ελληνικής πλευράς υποστήριξε ο ευρωβουλευτής Γ.Κύρτσος θα τεθεί προς έγκριση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Επίτροπος Απασχόλησης Λάζλο Άντορ παλαιότερα είχε επικρίνει την Ελλάδα γιατί δεν ζητούσε βοήθεια για τους ανέργους της από το συγκεκριμένο Ταμείο, παρά το γεγονός ότι η ανεργία έχει εκτοξευτεί σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ