Βαθμολογία

Υποστήριξη γυναικών ευπαθών ομάδων

Η Μ.Κ.Ο «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στα πλαίσια της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων οργανώσεων)» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση, υλοποιεί «Σχέδιο δράσης για την υποστήριξη γυναικών μεταναστριών στην περιοχή της Λάρισας».

Το πρόγραμμα αφορά την υποστήριξη γυναικών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, όπως μεταναστριών, προσφύγων, φυλακισμένων, αποφυλακισμένων, γυναικών Ρομά, γυναικών με αναπηρία κ.ά., στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ειδικότερα, ο βασικός στόχος του σχεδίου είναι η αντιμετώπιση των αναγκών τους, η καταπολέμηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών συμπεριφορών και η αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών με την πολιτεία αλλά και με τις ομάδες που έχουν διαγνωσθεί τα προβλήματα.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θα παρέχει ενημέρωση, υπηρεσίες πρώτης γραμμής και ψυχοκοινωνική στήριξη στις γυναίκες μετανάστριες, καθώς και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες γυναικών. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη γυναικών

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής εργασιακών θεμάτων

• Υπηρεσίες νομικής και συμβουλευτικής πληροφόρησης

• Υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα εκπαίδευσης

• Υποστήριξη γυναικών που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και κάθε είδους κακομεταχείριση, βιασμό, εμπορία και κάθε είδους καταπάτηση δικαιωμάτων.

Οι συνεδρίες θα διεξάγονται ατομικά ή ομαδικά και θα διατηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής. Η κάθε συμβουλευτική συνεδρία θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2410-280008, Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00.

Πηγή: thessalianews.gr