Βαθμολογία

Προσωρινά ΟΚ ο ΠΑΣ Γιάννινα από την ΕΕΑ

«Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

ΠΑΕ ΟΦΗ: Η Επιτροπή ανακαλεί εν μέρει την από 12-08-2014 απόφασή της κατά το μέρος της που αφορά τη μη ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, λόγω προσκομιδής, από την ΠΑΕ, των οικείων πιστοποιητικών. Κατά τα λοιπά, η παραπάνω απόφαση της Επιτροπής παραμένει σε ισχύ, λόγω άρνησης παροχής στοιχείου και συγκεκριμένα μη κατάθεσης μέχρι και σήμερα εγγυητικής επιστολής.

ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966: Η Επιτροπή αναστέλλει την ισχύ της από 12-08-2014 απόφασής της, μέχρι και τις 23-09-2014  , σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.4282/2014.

Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ορίσθηκε για τις 15-09-2014 και ώρα 12.00».