Βαθμολογία

«Λουκέτο» στο ΕΑΚ Κέρκυρας

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΔ του ΕΑΚΚ: «Η ΕΔ του ΕΑΚ Κέρκυρας ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν.4049/2012 προβλέπεται ότι για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου και εν γένει αθλητικής εγκατάστασης απαιτείται άδεια για την συνδρομή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας σε αθλούμενους και θεατές.

Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στο Φορέα στον οποίο ανήκει αυτή. Ουδεμία αθλητική συνάντηση ή αγώνισμα διεξάγεται σε αθλητική εγκατάσταση που στερείται άδεια λειτουργίας. Επιπρόσθετα προβλέπεται ρητά φυλάκισης τριών μηνών και χρηματική ποινή 50.000 ευρώ για την ιδιοκτήτη ή το χρήστη αθλητικής εγκατάστασης που στερείται άδειας λειτουργίας και παραχωρεί ή επιτρέπει τη διενέργεια σε αυτή αθλητική εκδήλωση.

Ποινές επιβάλλονται και στον Πρόεδρο του αθλητικού σωματείου που συμμετέχει στην αθλητική εκδήλωση.

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.

Η προθεσμία για τη λήψη της άδειας αυτής έληξε 31/8/14.

Κατόπιν αυτών, η ΕΔ του ΕΑΚ Κέρκυρας σε έκτακτο κατεπείγον ΔΣ που πραγματοποίησε 31/8/14 αποφάσισε κατ’ εφαρμογή του νόμου το αναγκαστικό κλείσιμο των αθλητικών εγκαταστάσεων, τόσο στην εκτέλεση των αθλητικών προγραμμάτων όσο και στην λειτουργία των αθλητικών σωματείων και την διοργάνωση πρωταθλημάτων έως ότου δοθεί λύση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή το ίδιο το Υπουργείο Αθλητισμού – Πολιτισμού.

Η διοίκηση του Αθλητικού Κέντρου τα τελευταία τουλάχιστον δύο χρόνια έχει κάνει πολλές ενέργειες για την οριστική επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος τόσο με την αρμόδια επιτροπή της ΠΙΝ που ελέγχει τις εγκαταστάσεις όσο και με το ίδιο το Υπουργείο, αλλά δυστυχώς λύση δεν έχει υπάρξει.

Το κύριο πρόβλημα είναι η μελέτη πυρασφάλειας για όλο το ΕΑΚ Κέρκυρας όπου εδώ και 8 μήνες έχει ξεκινήσει η διαδικασία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.

Τα υπόλοιπα προβλήματα που αφορούν συντηρήσεις, ελλείψεις, μικροεπισκευές κλπ και που έχει καταγράψει η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας από την Αποκεντρωμένη διοίκηση, επίσης, δεν έχουν επιλυθεί στο σύνολό τους λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Η ΕΔ του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας έχει πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες – διαδικασίες που άπτονται της αρμοδιότητάς της, οι οποίες και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Ελπίζουμε το συντομότερο να υπάρξει οριστική λύση στο σοβαρότατο αυτό πρόβλημα από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νησιών και κυρίως χρηματοδότηση από το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού – Αθλητισμού το οποίο και είναι αρμόδιο».

 Πηγή φωτογραφίας: corfusports