Βαθμολογία

Κέρδη 164 εκατ. για την Τράπεζα Πειραιώς

Κέρδη 164 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, έναντι ζημιών 247 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2014.

Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν στα 295 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% έναντι του πρώτου τριμήνου του έτους. Τα καθαρά έντοκα έσοδα του Ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση, παρουσιάζοντας στο δεύτερο τρίμηνο 2014 αύξηση 4% στα 500 εκατ. ευρώ.

Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 88,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 1% έναντι του Μαρτίου 2014, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των δανείων αλλά και στην αποπληρωμή των ομολόγων ΕΔ του Πυλώνα Ι (?1,2 δισ).

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 54,4 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μηδενική μεταβολή τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου όσο και έναντι του Δεκεμβρίου 2013. Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως) εν μέσω αρνητικής ακόμη οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλής ζήτησης και διαμορφώθηκαν σε 73,1 δισ. ευρώ.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς ανήλθαν στα 9,4 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το πλαίσιο Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε στο 15,0% από 14,5% το Μάρτιο '14 (στοιχεία Μαρτίου pro-forma για AMK και αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο πρόεδρος του ομίλου Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: «Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να εμφανίζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Τόσο στο δημοσιονομικό τομέα όσο και στα θέματα ανταγωνιστικότητας (ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών), οι επιδόσεις της είναι ενθαρρυντικές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να επιβεβαιωθεί η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει τη σταδιακή υποχώρηση της ανεργίας που είναι και το μεγάλο ζήτημα για την οικονομία και την κοινωνία.

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεισφέρει στην ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, διαθέτοντας ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υψηλή ρευστότητα. Οι εκταμιεύσεις επιχειρηματικών δανείων στην Ελλάδα κατά το 2ο 3μηνο του έτους ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ(+13%), εκ των οποίων 0,7 δισ. ευρώ (+ 16%) προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή στήριξη του Ομίλου στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, έχοντας ισχυροποιήσει τη θέση του την τελευταία διετία,συμμετέχει στη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ που περιλαμβάνει την εξέταση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, καθώς και StressTest,μετα αποτελέσματα να ανακοινώνονται τον Οκτώβριο.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην άσκηση ξεκινώντας από υψηλό σημείο εκκίνησης με δείκτη κεφαλαιακήςεπάρκειας 14% στις 31.12.13, που ενισχύθηκε περαιτέρω τόσο με την πρόσφατη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου όσο και με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που ήδη υλοποιείται.

Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, σε συνδυασμό με την ηγετική της θέση στην ελληνική οικονομία, αλλά και με τα μέτρα που προωθούνται για την εξυγίανση των προβληματικών δανείων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς να συμβάλει αποφασιστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας».

Πηγή: thessalianews.gr