Βαθμολογία

7.449 εντάλματα σε 7 μόλις μήνες

Στα 7.449 έφτασαν, στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, τα εντάλματα κατάσχεσης που εξέδωσε το ΙΚΑ προκειμένου να διεκδικήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και όσες οφειλές έγιναν εκπρόθεσμες (τέθηκαν «εκτός» ρυθμίσεων λόγω μη καταβολής των δόσεων), αναφέρει η εφημερίδα Ημερησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του επταμήνου, παράλληλα με τα εντάλματα που εξέδωσε, το ΙΚΑ προχώρησε σε 800 κατασχέσεις ακινήτων και σε 5.154 κατασχέσεις κινητής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων των οφειλετών σε τράπεζες) ενώ 215 επιχειρήσεις με οφειλές κήρυξαν πτώχευση.

Για όσους έχασαν τις ρυθμίσεις των οφειλών στο δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου, το ΙΚΑ απέστειλε 1.625 ειδοποιητήρια κατασχέσεων, εξέδωσε 394 εντάλματα για κατασχέσεις και εκτέλεσε 252 κατασχέσεις κινητής περιουσίας και 21 κατασχέσεις ακινήτων.