Βαθμολογία

Λίγοι δήλωσαν ακατάσχετο λογαριασμό

Στους 81.000 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν σπεύσει να δηλώσουν στις τράπεζες τον λογαριασμό που δεν θα μπορεί να γίνει κατάσχεση από το Δημόσιο σε περίπτωση που έχουν οφειλές προς αυτό.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Τaxisnet, όπου δηλώνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός, έχει ξεκινήσει από τις 29 Ιουλίου, αλλά από το σύνολο των 3.380.000 οφειλετών που είναι καταγεγραμμένοι, μόλις 1 στους 41 έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα δήλωσης του ακατάσχετου λογαριασμού. Μπορεί το μέτρο να ισχύει μόνο τον Αύγουστο, που παραδοσιακά είναι μήνας διακοπών, αλλά η μικρή συμμετοχή στη δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού είναι ενδεικτική τού ότι οι πολίτες είτε δεν ενημερώθηκαν για τη δυνατότητα που έχουν είτε δεν έχουν τόσο υψηλές καταθέσεις για να σπεύσουν να τις προστατεύσουν. Να σημειωθεί ότι βάσει του ισχύοντος νόμου προστατεύονται από κατασχέσεις έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο τα πρώτα 1.500 ευρώ μισθών, συντάξεων, ασφαλιστικών βοηθημάτων και γενικότερα καταθέσεις πάσης φύσεως. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, προτεραιότητα έχουν κατ' αποκλειστικότητα λογαριασμοί μισθοδοσίας (συντάξεις ή ασφαλιστικά βοηθήματα). Εφόσον δεν υπάρχει σε τράπεζα τέτοιος λογαριασμός, τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν ως ακατάσχετο λογαριασμό οποιονδήποτε διατηρούν σε τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο εισέρχεται στη διαδικασία κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχός του έχει οφειλές προς το κράτος, οι οποίες μάλιστα υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Για να δηλώσει ένας φορολογούμενος τον ακατάσχετο λογαριασμό του για τα πρώτα 1.500 ευρώ, θα πρέπει να ακολουθήσει τα επόμενα βήματα:

1. Να εισέλθει στην υπηρεσία του Taxisnet από την αρχική σελίδα www.gsis.gr και να επιλέξει «Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού» στην κατηγορία «Υπηρεσίες προς πολίτες».

2. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο Taxisnet εισέρχεται στην εφαρμογή όπου ενημερώνεται ότι το προς εκτύπωση αποδεικτικό πρέπει να προσκομιστεί από τον ίδιο στην τράπεζα που θα δηλωθεί για τις δικές της ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, οπότε και θα αυτοματοποιηθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί από τον Σεπτέμβριο.

3. Επειτα υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση και δηλώνει τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού (σε μορφή ΙΒΑΝ). Από τη στιγμή που θα δηλωθεί το ΙΒΑΝ θα πρέπει να εκτυπωθεί η αίτηση και να προσκομιστεί στην τράπεζα. H ισχύς του εντύπου προστασίας έναντι των κατασχέσεων στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλωθεί, ξεκινά από την επόμενη ημέρα της προσκόμισης του αποδεικτικού στην τράπεζα.

Ειδικότερα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής της αίτησης υπάρχουν τρία στάδια έως ότου ενεργοποιηθεί το μέτρο του ακατάσχετου ορίου των 1.500 ευρώ: • Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) στέλνει αυθημερόν στις τράπεζες τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων. • Οι τράπεζες ελέγχουν κατά πόσον ο ΑΦΜ της αίτησης ταιριάζει με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλωθεί και απαντούν επίσης αυθημερόν στην ΔΗΛΕΔ για το αν εγκρίνεται ή απορρίπτεται το αίτημα. • Ενημερώνεται ο φορολογούμενος για το αν εγκρίθηκε το αίτημά του ή όχι.

Πηγή: Η Καθημερινή
(Σωτήρης Νίκας)