Βαθμολογία

ΕΝΦΙΑ: Επιστροφή φόρου σε όσους χρωστούν

Επίσημη απόφαση για την επιστροφή φόρου σε όσoυς χρωστούν ΕΝΦΙΑ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ από τη Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων. Βάσει της απόφασης, οι επιστροφές θα γίνονται χωρίς να λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα χρέη για τον ενιαίο φόρο ακινήτων μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου όταν και λήγει η προθεσμία για την καταβολή της α' δόσης. Αυτό συνεπάγεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα χρωστούμενα, η επιστροφή φόρου θα γίνεται κανονικά στους δικαιούχους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ΦΕΚ «χρηματικές απαιτήσεις οφειλετών έναντι του Δημοσίου εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) έτους 2014. Η ανωτέρω εξαίρεση παρέχεται μέχρι και την 30-9-2014».

Ως εκ τούτου, στην απόφαση που φέρει ημερομηνία 13 Αυγούστου και την υπογραφή της επικεφαλής της Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνας Σαββαΐδου, ξεκαθαρίζεται ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά όποιος δεν έχει πληρώσει ΕΝΦΙΑ θα βαρύνεται με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Τι είχε προηγηθεί

«Πονοκέφαλος» στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποτελούσε το θέμα που προέκυψε με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και το οποίο επηρέαζε εκατ. φορολογουμένους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να παραλάβουν φορολογική ενημερότητα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η πίστωση των χρημάτων από την επιστροφή φόρου στους λογαριασμούς τους.

Ειδικότερα, έως ότου να διευθετηθεί η εκκρεμότητα με τον ΕΝΦΙΑ, κανείς φορολογούμενος-ιδιοκτήτης ακινήτων δεν θα έβλεπε να πιστώνονται στον λογαριασμό του επιστροφές φόρου, ενώ πρόβλημα είχε ανακύψει και με τις φορολογικές ενημερότητες για επιχειρήσεις και φορολογουμένους. Αυτό, διότι για να κινηθεί η διαδικασία επιστροφής φόρων δεν θα έπρεπε να υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές. Υπενθυμίζεται πως από τις 31 Ιουλίου είχε γίνει εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, γεγονός που συνεπάγεται ότι υπήρχαν βεβαιωμένες οφειλές.

Για το ζήτημα της έκδοσης φορολογικής ενημερότητας λόγω ΕΝΦΙΑ, ανακοινώθηκε την Τετάρτη ότι «η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος) δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. Το τελευταίο μπορεί να χορηγηθεί μέσω διαδικτύου με διάρκεια ισχύος δύο μηνών σε περιπτώσεις μη ύπαρξης βεβαιωμένων οφειλών.Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός μήνα και χορηγείται από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Ελεγκτικό Κέντρο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του Υπουργείου Οικονομικών. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο θα χορηγείται και ηλεκτρονικά αποδεικτικό ενημερότητας για τις περισσότερες περιπτώσεις με διάρκεια ισχύος ενός μήνα». Για το ζήτημα της επιστροφής φόρου είχε προαναγγελθεί η εξεύρεση λύσης εντός «των επόμενων ημερών».

Πηγή: Zougla.gr