Βαθμολογία

"Λαβράκια" έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ

Αρκετά "λαβράκια" εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε τον Ιούλιο στη μάχη κατά της απάτης και της διαφθοράς.

Ενδεικτικά, στο νομό Αττικής, δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600,00 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους, ενώ ένας ιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167,00 ευρώ, δυο δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ αντιστοίχως και οκτώ φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης.

Στην κεντρική Μακεδονία, τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συναλλαγές συνολικής αξίας 1.442.671,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη ενώ στην Ήπειρο συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915,00 ευρώ.

Στη δυτική Ελλάδα, δικηγόρος εν ενεργεία ασκούσε παρατύπως πωλήσεις αυτοκινήτων, με τον αριθμό των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 541 ενώ δεσμεύτηκαν οκτώ αυτοκίνητα στο νομό Αιτωλ/νίας χωρίς τελωνισμό και ταξινόμηση. Επίσης, κατά την έρευνα που διενεργείται για την μίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών μέσω διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800,00 ευρώ.

Στη Θεσσαλία, τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να λάβουν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ έλαβα εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες πωλήσεις ύψους 197.831,41 ευρώ ενώ δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 55.000,00 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

Στην Κρήτη, οι αμοιβές που λάμβαναν γιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούσαν σε Νοσοκομείο δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000,00 ευρώ και αφορά στα έτη 2006-2011.

Στην Πελοπόννησο, επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000,00 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

Επίσης, τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200.,00 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, οι έρευνες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σύμφωνα με τον προγραμματισμό του και τις παραγγελίες που λαμβάνει από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: mega