Βαθμολογία

Νομοσχέδιο για το εφάπαξ των στρατιωτικών

Τους νέους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη χορήγηση εφάπαξ στους δικαιούχους από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοηθείας Στρατού Ναυτικού και Αεροπορίας καθορίζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας που κατατέθηκε στη βουλή.

Μεταξύ άλλων, αυτό προβλέπει ότι το δικαίωμα για εφάπαξ επεκτείνεται και στους επαγγελματίες οπλίτες με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 10ετούς μετοχικής σχέσης (αντί της 25ετίας πραγματικής υπηρεσίας που ισχύει σήμερα) και εφόσον προσκομίσουν πράξη συνταξιοδότησης από το δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτική φορέα ασφάλισης. Η ρύθμιση θα ισχύσει αναδρομικά και σύμφωνα με το υπουργείο η δαπάνη θα ανέλθει στα 2.700.000 ευρώ περίπου.

Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις αναφορικά με την υποχρέωση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για δημιουργία ταμειακού αποθέματος στο πλαίσιο της αποστολής του και επανακαθορίζεται ο τρόπος κατανομής μερίσματος στους μερισματούχους αυτού από τα καθαρά ετήσια έσοδα τής τρέχουσας χρήσης (σήμερα προβλέπεται η κατανομή μερίσματος στους μερισματούχους ανά τρίμηνο). Η ισχύς της εν λόγω διάταξης αρχίζει την 1.7.2012 και λήγει την 31.12.2016.

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου επαναπροσδιορίζεται η διοικητική και πειθαρχική δικαιοδοσία του Α/ΓΕΕΘΑ. Επίσης τίθεται θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την υλοποίηση συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων, τη διευθέτηση υποχρεώσεων και εκκρεμοτήτων που απορρέουν από αυτές και καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων.

Πηγή: iefimerida.gr