Βαθμολογία

Μέχρι 8 Αυγούστου η υποβολή ενστάσεων

Στις 8 Αυγούστου λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, υπενθυμίζει το ΑΣΕΠ. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε ότι έχει καταρτίσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, προσωρινούς πίνακες διάθεσης, πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους και πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι επίσης παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Σημειώνει δε ότι η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων.

Τέλος, επισημαίνει ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ