Βαθμολογία

Προς την έξοδο οι «αιώνιοι» φοιτητές

Τον Σεπτέμβριο θα διαγραφούν οι «λιμνάζοντες» φοιτητές από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος μετά τη δήλωσή του στη Βουλή πως ο νόμος για το ζήτημα αυτό θα εφαρμοστεί. Όπως ανέφερε ο κ. Λοβέρδος:

«Από το 2007 αλλά και από το 2011 ενημερώθηκαν οι φοιτητές των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ που δεν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, παραμένοντας επί πολλά χρόνια εγγεγραμμένοι σε αυτά τα ιδρύματα, πως θα διαγραφούν τον Σεπτέμβριο του 2014. Δόθηκαν μάλιστα από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιπλέον εξεταστικές περίοδοι. Φθάσαμε όμως στο νομοθετικά καθορισμένο χρόνο και έτσι ο νόμος θα εφαρμοστεί, δηλαδή θα διαγραφούν από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ όσοι δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους. Είμαστε σε συνεχή συνεννόηση με τα συντονιστικά όργανα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που θα εξορθολογήσει τα ιδρύματα, δίνοντας νόημα στην έννοια του κύκλου σπουδών, αλλά και απαλλάσσοντάς τα από μια άνευ λόγου και νοήματος γραφειοκρατία».