Βαθμολογία

Aναβάθμισε την Ελλάδα η Moody's

Η Moody's αναβάθμισε την Ελλάδα από την κατηγορία Caa3 στην κατηγορία Caa1, διατηρώντας «σταθερό» το outlook. Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι στην απόφαση για αναβάθμιση συνετέλεσε η σημαντική βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Ελλάδας την τελευταία χρονιά, η βελτίωση των οικονομικών προοπτικών της χώρας και η «μείωση του βάρους των επιτοκίων άλλα και η επιμήκυνση των ωριμάνσεων του χρέους».

Στην αιτιολόγηση αναφέρεται επίσης ότι επιβεβαιώνεται η άποψη του οίκου αξιολόγησης ότι «η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην δημοσιονομική προσαρμογή» και η πρόβλεψη για σταδιακή μείωση τους δημόσιου χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ, το οποίο η Moody's αναμένει να «φτάσει στο ανώτατο επίπεδο εφέτος και να αρχίσει η αποκλιμάκωσή του από το 2015».

Ο οίκος αξιολόγησης διαπιστώνει πρόοδο στην εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η οποία «υποστηρίζει περαιτέρω την αποκλιμάκωση του χρέους». Για την επιμήκυνση των ωριμάνσεων του χρέους η Moody's σχολιάζει ότι συμβάλει στην δημοσιονομική ευελιξία και μειώνει τους κινδύνους για την αναχρηματοδότηση.

Τέλος η Moody's προχώρησε στην αναβάθμιση του μακροπόθεσμου rating για το country ceiling του χρέους και των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα, σε Ba3 από Β3.Το βραχυπρόθεσμο rating παραμένει στην κατηγορία Not Prime.

Πηγή: thetoc.gr