Βαθμολογία

Βατανιακός – ΑΕΛ σε εικόνες

Το athleticlarissa είναι στο γήπεδο του Βατανιακού και σας μεταφέρει χαρακτηριστικές εικόνες από την αναμέτρηση.