Βαθμολογία

Από 60 σε 90 μέρες η επιστροφή φόρου

Την ώρα που ο επιχειρηματικός κόσμος ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας, αυξάνεται από 60 σε 90 ημέρες η επιστροφή του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η σχετική εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου προσθέτει και γραφειοκρατικά βάρη στις επιχειρήσεις, καθώς τις υποχρεώνει να πηγαίνουν στις εφορίες και να υποβάλλουν χειρόγραφο αίτημα προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη διάταξη προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και για τις επιστροφές άλλων φόρων, όπως για παράδειγμα του ΦΠΑ.

Πάντως, τα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν ότι στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου οι επιστροφές φόρων έφθασαν στο ποσό των 1,558 δισ. ευρώ, δηλαδή έχουν επιστραφεί 96 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο που είχε τεθεί.

Στο μεταξύ θα ταλαιπωρηθούν και οι φορολογούμενοι που θέλουν να δηλώσουν τον λογαριασμό του οποίου οι καταθέσεις θα παραμένουν ακατάσχετες μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ. Αν και το υπουργείο Οικονομικών προέβλεπε ότι η όλη διαδικασία θα γινόταν ηλεκτρονικά, όσοι προσπάθησαν χθες να το πράξουν διαπίστωσαν τελικά ότι θα πρέπει να μεταβούν και στο πιστωτικό ίδρυμα που έχουν δηλώσει στην αίτηση. Ενα ακόμα πλήγμα δέχονται οι επιχειρήσεις που θα πρέπει να περιμένουν 90 ημέρες για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος. Με εγκύκλιο της γενικής γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου αυξάνεται από 60 σε 90 ημέρες η διαδικασία για την επιστροφή του φόρου εισοδήματος στις επιχειρήσεις, αφού προηγουμένως οι τελευταίες έχουν υποβάλει χειρόγραφο αίτημα στην εφορία που ανήκουν.

Τη στιγμή δηλαδή που οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν τεράστια προβλήματα ρευστότητας, η χορήγηση δανείων (όπως αναφέρεται και στην έκθεση Ράιχνεμπαχ) είναι περιορισμένη και χαρακτηρίζεται από υψηλές απαιτήσεις για εμπράγματες εγγυήσεις και υψηλά επιτόκια και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σχεδόν αδύνατη, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με τη σειρά της βάζει και άλλα εμπόδια στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας τον χρόνο επιστροφής των φόρων.

Η προηγούμενη εγκύκλιος - όπως προαναφέρθηκε- προέβλεπε ότι η επιστροφή θα διενεργείται εντός 60 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Πλέον με τη νέα εγκύκλιο η επιστροφή όχι μόνο θα γίνεται έπειτα από 90 ημέρες, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό χειρόγραφο αίτημα στη ΔΟΥ. Ουσιαστικά το υπουργείο Οικονομικών επαναφέρει τη γραφειοκρατία αναγκάζοντας τις επιχειρήσεις να πηγαίνουν στις εφορίες και να υποβάλλουν χειρόγραφο αίτημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχη διάταξη προωθεί το υπουργείο Οικονομικών και για τις επιστροφές φόρων όπως για παράδειγμα του ΦΠΑ.

Πάντως τα στοιχεία του προϋπολογισμού δείχνουν στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουνίου ότι οι επιστροφές φόρων ανέρχονται στο ποσό των 1,558 δισ. ευρώ δηλαδή έχουν επιστραφεί 96 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο που είχε τεθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς τους προϊσταμένους των εφοριών ορίζει:

α) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2013: • Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/συμψηφισμού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απολογιστικά. • Να διενεργήσουν μερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού εντός 60 ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/συμψηφισμού από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου. • Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταμιεύεται/συμψηφίζεται εντός 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.

β) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Στο αίτημα αναγράφεται ο αριθμός IBAN τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου και περιλαμβάνεται η τυχόν έγγραφη δήλωση συμψηφισμού του επιστρεπτέου ποσού με μελλοντικές οφειλές.

Η αίτηση αυτή συνοδευόμενη με εκτύπωση από την εφαρμογή του Taxisnet του αντίστοιχου εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, από το οποίο προκύπτει η επιστροφή, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΟΥ στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση, όπου θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ρητά ως αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Στην περίπτωση που δεν έχει αναγραφεί IBAN λογαριασμού επί της αίτησης επιστροφής είτε απαιτείται για την εξόφληση η προσκόμιση δικαιολογητικών είτε η υλοποίηση περαιτέρω ενεργειών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αποστέλλεται μετά την εκκαθάριση του σχετικού ΑΦΕΚ (Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης), άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ειδοποίηση στον δικαιούχο. Διαφορετικά, το επιστρεπτέο ποσό μεταφέρεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου αμέσως.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χειρόγραφης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος με πιστωτικό υπόλοιπο, η διενέργεια ή μη ελέγχου για την επιστροφή του φόρου θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

Πηγή: Η Καθημερινή
(Προκόπης Χατζηνικολάου)