Βαθμολογία

Για ακραία φτώχεια ανησυχούν οι Έλληνες

Κίνδυνο φτώχειας αισθάνεται ότι διατρέχει το 56% των Ελλήνων, έναντι 32% των πολιτών στο σύνολο της Ε.Ε, σύμφωνα με την έρευνα Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη το διάστημα 31 Μαΐου- 14 Ιουνίου και δημοσιοποιήθηκε σήμερα. «Κακή έως πολύ κακή» χαρακτηρίζει την κατάσταση του νοικοκυριού του το 67% των Ελλήνων, έναντι 31% των Ευρωπαίων συνολικά.

Σε μία ένδειξη μικρής βελτίωσης πάντως, οι αρνητικές απαντήσεις τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε, έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο Ευρωβαρόμετρο (του Νοεμβρίου) κατά 4%.

Όσο αφορά την απασχόληση, το 98% των Ελλήνων χαρακτηρίζει «κακή» την κατάσταση (99% το Νοέμβριο), ενώ στην Ε.Ε συνολικά το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο 74% (78% το Νοέμβριο).

«Κακή» χαρακτηρίζει την επαγγελματική του κατάσταση το 48% των Ελλήνων (56% το Νοέμβριο), ενώ το 30% τη θεωρεί «ικανοποιητική» (έναντι 22%). Στην ερώτηση αυτή η εικόνα διαφέρει πολύ σε σχέση με τον μέσο όρο της Ε.Ε, όπου το 56% (54%) απαντά θετικά, έναντι 26% (29%) αρνητικά, για την επαγγελματική του κατάσταση.

Ερωτηθέντες «σε ποια κατεύθυνση κινείται η χώρα;», το 70% (-11%) απάντησε ότι η Ελλάδα ακολουθεί λάθος δρόμο, ενώ μόνο το 15% (+6%) πιστεύει ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Στην Ε.Ε, το 47% θεωρεί ότι τα πράγματα κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, έναντι 28% που την εκτιμά ως σωστή.

Σε ερώτηση για το πώς προβλέπουν την κατάσταση της οικονομίας τους επόμενους 12 μήνες, το 17% (+4%) θεωρεί ότι θα βελτιωθεί, ενώ 49% (-14 μονάδες) εκτιμά ότι θα επιδεινωθεί.

Όσο αφορά την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού το επόμενο έτος, το 14% (+2%) αναμένει ότι θα είναι καλύτερη και 38% (-14) χειρότερη. Σχετικά με την κατάσταση της απασχόλησης το επόμενο έτος, το 16% (+5%) προβλέπει βελτίωση και το 51% (-19%) επιδείνωση.

Ερωτηθέντες για τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα, οι Έλληνες σε ποσοστό 63% κατατάσσουν πρώτη την ανεργία και δεύτερη με 48% την οικονομία.

Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δηλώνει το 16% των ερωτηθέντων (+ 6), ενώ το 84% δεν την εμπιστεύεται (-3%). Στην Ε.Ε το 27% εμπιστεύεται την κυβέρνησή του και 68% (-4%) όχι. Το 91% (-3%) των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δεν έχει εμπιστοσύνη στα πολιτικά κόμματα, ενώ μόλις το 9% (+5%) έχει. Στη Βουλή, εμπιστοσύνη δηλώνει ότι έχει το 16% (+4%) των Ελλήνων και στις δημόσιες περιφερειακές και τοπικές Αρχές το 31% (+8%).

Το 20% (+2%) των Ελλήνων δηλώνει ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της Δημοκρατίας στη χώρα και το 80% (-2%) δυσαρεστημένο. Στην Ε.Ε τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 50% (+4%) και 48% (-4%).

«Καλή» ποιότητα ζωής θεωρεί ότι έχει το 26% των Ελλήνων (56% στην Ε.Ε) και «κακή» το 74% (42% στην Ε.Ε). Το 95% των Ελλήνων και το 88% στην Ε.Ε συνολικά υποστηρίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις, ενώ το 64% των Ελλήνων και το 78% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι χρειάζονται μέτρα για περιορισμό των ελλειμμάτων και του χρέους.

Πηγή: thessalianews.gr