Βαθμολογία

Ενίσχυση σε 700.000 οικογένειες

Περισσότερα από 700.000 νοικοκυριά που, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ζουν κάτω από άθλιες οικονομικά συνθήκες αναμένεται να λάβουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο, κατά τον υφυπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, θα καταβάλλεται με βάση την οικογενειακή και περιουσιακή τους κατάσταση (εισοδήματα, ακίνητα κ.λπ.).

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα είναι μηνιαίο και θα διαμορφώνεται σε 200 ευρώ για τον άγαμο, ενώ στην περίπτωση των εγγάμων θα προστίθενται 100 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας πέραν του συζύγου και 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ. Ουσιαστικά το κράτος θα προβλέπει ένα ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που θα συγκρίνεται κάθε φορά με το πραγματικό και όχι το τεκμαρτό του νοικοκυριού και θα δίνεται είτε ολόκληρο είτε το ποσό που απομένει ώστε το συνολικό εισόδημα (πραγματικό και επίδομα) να φθάνει στο όριο του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σε πρώτη φάση θα δοθεί πιλοτικά το εν λόγω εισόδημα σε δικαιούχους 15 δήμων της χώρας οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από κλήρωση.

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 αναμένεται να δοθεί στο σύνολο των δικαιούχων σε ολόκληρη την επικράτεια, με συνολικό ετήσιο κόστος περίπου 800-900 εκατομμύρια ευρώ. Πέραν του ετήσιου εισοδήματος, το κράτος θα επιλέγει τους δικαιούχους με βάση και την ακίνητη περιουσία τους. Για τον άγαμο αναμένεται το όριο να είναι 100.000 ευρώ συνολικής αντικειμενικής αξίας ακινήτων, ενώ για το ζευγάρι με παιδιά να είναι στα 200.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που κάποιος λαμβάνει εισόδημα είτε από μισθό είτε από σύνταξη, για τον καθορισμό του εισοδηματικού κριτηρίου θα ληφθεί υπόψη ο συνολικό μισθός ή η ετήσια σύνταξη μειωμένη κατά 20%. Ουσιαστικά τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας επιδιώκουν να δίνεται ένα επίδομα συμπληρωματικό του πραγματικού.

Για παράδειγμα, το κράτος εκτιμά ότι ένας άγαμος δεν μπορεί να ζήσει αν τον μήνα δεν έχει εισόδημα τουλάχιστον 200 ευρώ ή ετησίως 2.400 ευρώ. Εστω ότι ο συγκεκριμένος πολίτης έχει ετήσιο εισόδημα από ευκαιριακή εργασία 1.000 ευρώ. Το ετήσιο επίδομα που θα λάβει από το κράτος θα είναι 1.400 ευρώ ώστε συνολικά να φθάσει το ελάχιστο εισόδημά του στο όριο του εγγυημένου εισοδήματος που είναι 2.400 ευρώ.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

Εάν οι δυο γονείς είναι μακροχρόνια άνεργοι και λαμβάνει ο καθένας τους 200 ευρώ μηνιαίο επίδομα ανεργίας (συνολικά 4.800 ευρώ τον χρόνο), δεν θα λάβουν κανένα πρόσθετο επίδομα γιατί με τα επιδόματα ανεργίας - που λαμβάνουν έστω προσωρινά - καλύπτουν το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που αφορά τον έγγαμο με δύο ανήλικα παιδιά. Ομως, αν η ίδια οικογένεια δεν λαμβάνει μέσα στο έτος κανένα εισόδημα από καμία πηγή, τότε δικαιούται να λάβει στο σύνολό του το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που ανέρχεται σε 400 ευρώ τον μήνα ή 4.800 ευρώ κατ' έτος.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
(Ηλίας Γεωργάκης)