Βαθμολογία

Σε 12 δόσεις η Εφορία

Τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχουν οι φορολογούμενοι που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Από τα τέλη Ιουλίου μέχρι και τον Δεκέμβριο πρέπει να καταβληθούν τόσο ο φόρος εισοδήματος (που περιλαμβάνει και την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύματος, τον φόρο πολυτελείας) όσο και ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων. Όσοι φορολογούμενοι γνωρίζουν, ακόμα και εκ των προτέρων ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έχουν το δικαίωμα να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Μπορούν, δηλαδή, πριν το χρέος τους γίνει ληξιπρόθεσμο να υπαχθούν στην «πάγια» ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών. Βέβαια θα πληρώσουν αυξημένους τόκους για την αποπληρωμή των οφειλών στην εφορία. Πάντως οι φορολογούμενοι δεν φαίνεται να επιλέγουν τη ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών για την εξόφληση των οφειλών τους, διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε σε αυτές. Μάλιστα, από τα 2,6 εκατομμύρια των οφειλετών, έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις λιγότεροι από 153.000.

Πάντως όσοι επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν επ' ακριβώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγχειρίδιο με τις συνηθέστερες ερωτήσεις των πολιτών. Ειδικότερα: 1. Ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση;

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων στις Φορολογικές Αρχές ληξιπρόθεσμων, έως την ημερομηνία της αίτησης, οφειλών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή είσπραξης ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Στις οφειλές αυτές συγκαταλέγονται και οι τυχόν συμβεβαιωμένες υπέρ νομικών προσώπων και τρίτων καθώς και υπέρ του αλλοδαπού Δημοσίου στο πλαίσιο της αμοιβαίας συνδρομής, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.

Επίσης στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν έπειτα από επιλογή του φορολογούμενου:

α) Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης.

β) Οι μη ληξιπρόθεσμες έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλές.

2. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

Οχι, εάν απολεσθεί η ρύθμιση, δεν μπορεί να υπαχθεί κάποιος εκ νέου σε ρύθμιση με τις ίδιες διατάξεις. 3. Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στη διεύθυνση του Διαδικτύου www. gsis.gr του υπουργείου Οικονομικών και κατ'εξαίρεση στο Δικαστικό Τμήμα της ΔΟΥ/Ελεγκτικού Κέντρου, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών ή στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, εφόσον το ύψος των ρυθμιζόμενων οφειλών υπερβαίνει το 1.500.000 ευρώ. 4. Πώς καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Ειδικότερα η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται με επιμέλεια του οφειλέτη με πάγια εντολή πληρωμής, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης.

Πηγή: Η Καθημερινή
(Προκόπης Χατζηνικολάου)