Βαθμολογία

Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις φέρνουν πρόστιμα

Αντιμέτωποι με την υποχρέωση καταβολής προστίμων από 100 έως και 500 ευρώ, καθώς επίσης και με την επιβολή επιπλέον φόρου 5,5% επί του συνολικού ετησίου εισοδήματός τους βρίσκονται πλέον όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη φετινή φορολογική τους δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2013:

α) Θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 100 ευρώ, εφόσον δεν ασκούν καμία επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Εφόσον το 2013 άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα, ως έμποροι, βιοτέχνες ή ελεύθεροι επαγγελματίες, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν πρόστιμο 250 ευρώ εφόσον τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας) ή πρόστιμο 500 ευρώ εφόσον τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας).

γ) Εάν φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, πέραν του προστίμου των 100 ευρώ, θα υποχρεωθούν να καταβάλουν και έξτρα φόρο εισοδήματος αφού θα «χάσουν» την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την νομοθεσία όσοι υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση τους δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να συμπεριλάβουν αποδείξεις αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του συνολικού εισοδήματός τους κι έτσι δεν μπορούν να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, όσοι φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, δηλαδή όσοι απέκτησαν το 2013 εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, «μπλοκάκια» και γεωργικές δραστηριότητες θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο 22% επί του 25% του εισοδήματός τους, δηλαδή ένα πρόσθετο ποσό φόρου ίσο με το 5,5% του συνολικού εισοδήματός τους, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων.