Βαθμολογία

Αναδρομικά σε γιατρούς από το 2002

Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η φορολόγηση του επιδόματος δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης καθώς και συμμετοχής σε σεμινάρια γιατρών του ΕΣΥ.

Κατόπιν αυτού, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει στους γιατρούς συγκεκριμένα ποσά τα οποία είχαν , αντισυνταγματικώς , φορολογηθεί από το 2002 και μετά.

Επισημαίνεται ότι ανάλογη απόφαση εκδόθηκε προσφάτως από την Ολομέλεια και για τους πανεπιστημιακούς, καθώς κρίθηκε αντισυνταγματική η φορολόγηση των επιδομάτων δημιουργίας και ενημέρωσης βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και για το ειδικό ερευνητικό επίδομα που λαμβάνουν τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).

Ως προς τους γιατρούς του ΕΣΥ η Ολομέλεια στην υπ' αριθμόν 2306/2014 απόφασή της έκρινε ότι τα εν λόγω επιδόματα δεν αποτελούν προσαύξηση μισθού, δηλαδή εισόδημα και συνεπώς δεν φορολογούνται.

Πηγή: thetoc.gr