Βαθμολογία

Κοινωφελής εργασία για 50.000 ανέργους

Μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας το οποίο θα αφορά 50.000 ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μετά το καλοκαίρι, ενώ η δαπάνη του έργου αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ.

Οι 50.000 άνεργοι θα απασχοληθούν για διάστημα πέντε μηνών σε δήμους, περιφέρειες και άλλους δημόσιους φορείς της χώρας, ενώ οι μηνιαίες απολαβές όσων επιλεγούν θα κυμαίνονται στα 490 ευρώ καθαρά για όσους είναι άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους νέους κάτω των 25 ετών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι από 18 έως 29 ετών, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ.

Για την επιλογή του προσωπικού θα «μετρήσουν» τα η διάρκεια ανεργίας, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, αλλά και το εκπαιδευτικό επίπεδο όπου απαιτείται.

Οπως και στα προηγούμενα προγράμματα, το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων, στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, την κατάταξη και την τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού, τα οποία εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. Αμέσως μετά την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Πηγή: thessalianews.gr