Βαθμολογία

Διαγωνισμός για τις αστυνομικές σχολές

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανακοίνωσε την προκήρυξη του Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

-Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε διακόσιοι πενήντα (250)

-Ο αριθμός των υποψηφίων, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται σε σαράντα (40).

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την ώρα 15.00 της 21-07- 2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες:

1) Στα τηλέφωνα: 210- 6977774, 6977327 και 210- 6980910

2) Κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα τηλέφωνα των οποίων περιέχονται στην κάτωθι ιστοσελίδα στο πεδίο «αναζήτηση υπηρεσίας»

3) Ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr

Δείτε την προκήρυξη εδώ