Βαθμολογία

Αθώος για την πλαστοπροσωπία ο Ταμπάκης

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων: «Δέχεται τυπικά και κατ’ ουσίαν την έφεση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΜΠΑΚΗ, ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ, κατά της υπ΄αριθμ. 231/12-6-2014 απόφασης της ΠΕ/FOOTBALL LEAGUE. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Διακρατεί και δικάζει κατ΄ ουσίαν την υπόθεση. Δέχεται ότι ο εγκαλούμενος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ δεν τέλεσε το αποδιδόμενο σ΄αυτόν πειθαρχικό αδίκημα».