Βαθμολογία

Δημόσια πρόταση για την εξαγορά του προπονητηρίου των Δένδρων

Αντιλαμβανόμαστε ότι ο φίλαθλος κόσμος της ΑΕΛ επιθυμεί το προπονητήριο των Δένδρων να συνεχίσει να αποτελεί το "σπίτι" της ΑΕΛ, όπως ήταν μέχρι σήμερα. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε νέα, δημόσια αυτή τη φορά, προσφορά επιδιώκοντας το καλύτερο για την ΑΕΛ.

Ως προς το οικονομικό σκέλος προτείνουμε προς τους εκκαθαριστές της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 την καταβολή των εξόδων μεταβίβασης του ακινήτου (φόρος μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα, κόστος μεταγραφής) ποσού περίπου 38.000€

Επιπλέον προσφέρουμε το ποσό των 50.000€ σε μετρητά κατά την υπογραφή των συμβολαίων μεταβίβασης του ακινήτου προς την εταιρία LAFARM.

Πρόσθετο ποσό της τάξης των 135.000€ θα καταβληθεί με επιταγή που θα κατατεθεί προς φύλαξη στο συμβολαιογράφο που θα συντάξει το πωλητήριο συμβόλαιο. Η επιταγή αυτή θα είναι εκδόσεως LAFARM και θα είναι ανοιχτή ως προς την ημερομηνία έκδοσης. Ως προς το νομικό σκέλος που αφορά την ανωτέρω επιταγή προτείνουμε τα κάτωθι:

Η ανάληψη της επιταγής και η είσπραξή της από τους εκκαθαριστές θα είναι δυνατή με την αθροιστική εκπλήρωση των κάτωθι όρων - αιρέσεων που θα τεθούν  στο συμβόλαιο μεταβίβασης.

1- Η ανάληψη της επιταγής δεν μπορεί να γίνει πριν από την 15-11-2015.

2- Η ανάληψη της επιταγής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την κατάθεση στο συμβολαιογράφο αποδεικτικών των αρμοδίων αρχών στις οποίες κατατίθεται ο ισολογισμός λήξης εκκαθάρισης. Η ανωτέρω κατάθεση πρέπει να γίνει αποκλειστικά εντός 15 ημερών από την μεταβίβαση του ακινήτου προς τη LAFARM.

3- Η ανάληψη της επιταγής δεν μπορεί να γίνει πριν την άρση της διαλυτικής αίρεσης που τέθηκε στο συμβόλαιο κτήσης του 1985. Η άρση της διαλυτική αίρεσης μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο επιθυμούν οι εκκαθαριστές, είτε δια αποφάσεως της νέας Δημοτικής Αρχής Τυρνάβου, είτε με την προσφυγή ενώπιον των Δικαστηρίων και την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την κατάργηση της αίρεσης.

Δεδομένου ότι ήδη το κόστος αποκατάστασης του προπονητηρίου εκτινάχθηκε σημαντικά από το αρχικά προϋπολογιζόμενο και με αισιόδοξες σημερινές εκτιμήσεις ανέρχεται περί τις 140.000€, ενημερώνουμε το φίλαθλο κόσμο ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να καταβληθούν από πλευράς LAFARM ώστε μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου το προπονητήριο να είναι στοιχειωδώς έτοιμο να υποδεχθεί την ομάδα.

Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση όπως παραχωρήσουμε με δωρεά προς το Σωματείο της ΑΕΛ ποσοστό 10% επί της κυριότητας του ακινήτου με αμέσως επόμενη πράξη του συμβολαιογράφου που θα συντάξει την μεταβίβαση του ακινήτου προς τη LAFARM.

Δεσμευτήκαμε προς τον κόσμο να τηρούμε απαρέγκλιτα τον ετήσιο προϋπολογισμό της ομάδας, αλλά οι εξελίξεις είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν υπερβάσεις οι οποίες ενδεχομένως να κοστίσουν περικοπές σε έμψυχο δυναμικό (ποδοσφαιριστές) που χρειάζεται η ΑΕΛ, προκειμένου να κατακτήσει γρήγορα και με ασφάλεια την άνοδο στη Σούπερ Λιγκ.

Η πρόταση αυτή απευθύνεται δημοσίως αφενός προς όλο το φίλαθλο κόσμο της ΑΕΛ και αφετέρου θα αποσταλεί προς τους εκκαθαριστές της ΠΑΕ ΑΕΛ, προσδοκώντας τη συντομότερη ξεκάθαρη απάντηση.