Βαθμολογία

Απάντηση της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 για τα Δένδρα

Επιθυμούμε την ολοκλήρωσή της – από αρχές Ιουνίου – συμφωνία μας όσο αφορά το σύνολό της με τις εξής αλλαγές. Συμφωνούμε στα 2 βασικά σας αιτήματα.

1.Έξοδα φακέλου μεταβίβασης των 40.000 ευρώ περίπου να βαραίνουν εσάς.

2.Τα 150.000 με επιταγή η οποία να κατατεθεί στο συμβολαιογράφο μας και να πληρωθεί την επομένη της άρσης της διαλυτικής αίρεσης, επιθυμούμε όμως να μπει παρακράτηση κυριότητας έως την πλήρη εξόφληση του ως άνω ποσού. Θέλουμε 100.000 ευρώ – όπως συμφωνήθηκε – με την υπογραφή των συμβολαίων (σύνολο 250.000 ευρώ) σχετικά με το θέμα της εκκαθάρισης της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964 αν και γνωρίζουμε ότι δεν έχει καμία ουσιαστική σχέση με την υπό σύσταση ΠΑΕ ΑΕΛ παρ όλα αυτά δεσμευόμαστε ότι από την ημέρα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης σε 7 μέρες θα κατατεθεί ο τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης στο αρμόδιο υπουργείο με εγγύηση ότι από τα 100.000 μετρητών τα 30.000 ευρώ θα μείνουν στον συμβολαιογράφο και θα είναι διαθέσιμα προς είσπραξη μόνο με την κατάθεση του αποδεικτικού αποστολής (mail, fax, courier) του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης στο αρμόδιο υπουργείο.

Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΕ ΑΕΛ 1964