Βαθμολογία

Ηλεκτρονικά ένσημα για σύνταξη-εξπρές

Σύνταξη online και με ταχύτερους χρόνους απονομής υπόσχεται το υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα από αύριο καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για αίτηση συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ, η οποία είναι ένα από τα βήματα που έχει δρομολογήσει το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να επιτύχει τη λειτουργική ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, την ψηφιοποίησή τους και εντέλει την ταχύτερη χορήγηση συντάξεων.

Το σχέδιο που έχει καταρτίσει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης προβλέπει τη δημιουργία έως τα τέλη του έτους του Εθνικού Κέντρου Απονομής Συντάξεων. Από αυτό πλέον θα χορηγούνται όλες οι συντάξεις και σε αυτό θα απευθύνονται οι ασφαλισμένο με αποτέλεσμα να αντιμετωπιστεί παράλληλα και το μεγάλο πρόβλημα των καθυστερήσεων στην απονομή συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης.Συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας προβλέπει:

- Τη δημιουργία του Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης με τον οποίο οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να βρουν ανά πάσα στιγμή τον ακριβή αριθμό των ενσήμων. Μάλιστα, θα μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά μόλις φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης ώστε να υποβάλλουν μέσω του Διαδικτύου την αίτηση στα Ταμεία. Στους νέους ψηφιακούς λογαριασμούς ασφάλισης θα ενσωματωθούν 29 δισ. ημέρες ασφάλισης από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 μέχρι και σήμερα σε πρώτη φάση.

- Από τον ερχόμενο Νοέμβριο λόγω της ψηφιοποίησης του χρόνου ασφάλισης οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993, θα μπορούν να βλέπουν στον υπολογιστή το σύνολο της ασφάλισής τους.

- Εως τα τέλη του 2015, με την ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών δεδομένων του συνόλου των ασφαλισμένων (δηλαδή και των παλαιών), θα είναι δυνατή η έκδοση του ασφαλιστικού βιογραφικού για όλους με το πάτημα ενός κουμπιού. Νωρίτερα θα έχουν ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση και μηχανογράφηση του κανονιστικού πλαισίου για θεμελίωση και απονομή των συντάξεων (προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τρόποι υπολογισμού συντάξεων), διευκολύνοντας την ταχεία έκδοση αποφάσεων ακόμη και για όσους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερα του ενός Ταμεία.

- Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Εθνικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων την αίτηση συνταξιοδότησης και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο μέσω του υπολογιστή την πορεία της υπόθεσής τους. Ο νέος φορέας θα απονέμει τις συντάξεις για όλα τα Ταμεία, ενώ θα δέχεται ενιαία όλες τις αιτήσεις που αφορούν κύριες ή επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Παράλληλα προωθείται η λειτουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης. Υπολογίζεται πως θα εξοικονομηθούν ετησίως 1,5 εκατ. ευρώ από τη διακοπή εκτύπωσης και ταχυδρομικής αποστολής αυτοκόλλητων ετικετών σε περίπου τρία εκατ. άτομα. Το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι με το νέο σύστημα θα μπει τέλος και στις πλαστές θεωρήσεις βιβλιαρίων ασθενείας. Τα Ταμεία θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Μητρώο για τους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους. Ουσιαστικά θα υπάρχει διασύνδεση του Μητρώου με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με τα νοσοκομεία ή άλλους παρόχους υγείας. Με τον τρόπο αυτό θα ελέγχεται ηλεκτρονικά το δικαίωμα των ασφαλισμένων για παροχές σε είδος.

On-line θα γίνεται πλέον η υποβολή αίτησης στο ΙΚΑ

Ηλεκτρονικά θα γίνεται από αύριο η υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση από τους ασφαλισμένους του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ). Σύμφωνα με όσα προβλέπει εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιος του Ιδρύματος, από αύριο 1/7/2014 καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας για όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ - τ. ΕΤΕΑΜ).

Η διαδικασία αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική σύνταξη, ενώ εξαιρούνται από αυτή οι ασφαλισμένοι στα Ταμεία που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ - ΔΕΗ) και του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ)

Εκτός από αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν να υποβάλλουν τις έντυπες αιτήσεις λόγω της διατήρησης αυτόνομων μηχανογραφικών συστημάτων στα Ταμεία ασφάλισής τους, θα εξακολουθήσει να ισχύει και η δυνατότητα υποβολής της έντυπης αίτησης συνταξιοδότησης (Σ3) για τις περιπτώσεις απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου, δεδομένου ότι για τη μετάβαση στην ηλεκτρονική αίτηση συνταξιοδότησης λόγω θανάτου προαπαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής των έμμεσων μελών, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέσω του συστήματος αυτού, οι υποψήφιοι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησης και γενικώς να αποκτούν άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους. Ετσι περιορίζεται δραστικά η προσέλευση στα υποκαταστήματα και βελτιώνεται η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής σύνταξης.

Η διαδικασία. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (www.ika.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» / «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/συνταξιούχους» / «Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης», με δύο τρόπους:

α) Με πιστοποίηση μέσω Taxisnet από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω Taxisnet», διαδικασία που δεν απαιτεί προσέλευση σε υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης.

β) Με πιστοποίηση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει προσέλευση σε υποκατάστημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λειτουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστοποίησης των ασφαλισμένων που ήδη διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν.

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ
(Ηλίας Γεωργάκης)