Βαθμολογία

Αυξάνεται το όριο κρατήσεων από συντάξεις

Αυξάνεται στα 15.000 ευρώ από 6.000 ευρώ το ποσό που θα μπορεί να παρακρατεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από τις συντάξεις επομένων μηνών. Σύμφωνα με την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα πρόκειται για τις αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, τα βοηθήματα, καθώς και τα επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη.

Το συγκεκριμένο ποσό ήταν 5.000 ευρώ έως τον Απρίλιο 2013, πέρυσι αυξήθηκε στα 6.000 ευρώ και πλέον διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ ετησίως. Καθώς, το υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι η ανάγκη ευχερέστερης είσπραξης των αχρεωστήτως καταβαλλομένων ποσών για συντάξεις, βοηθήματα και επιδόματα που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη, απαιτεί την αύξηση του σχετικού ορίου κατά 250%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση του ορίου κρίθηκε αναγκαία, καθώς, από λάθη συνήθως των υπηρεσιών, συνταξιούχοι του Δημοσίου ή των ΔΕΚΟ λάμβαναν είτε σύνταξη, είτε επιδόματα που δεν δικαιούνταν και τα επιπλέον τα ποσά καταβάλλονταν παρανόμως επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και επί δεκαετίες.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.2084/1992 αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη ή το βοήθημα, παρακρατούνται με απόφαση του διευθυντή της αρμόδιας διεύθυνσης συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τις συντάξεις των επόμενων μηνών σε έξι μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/4 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν επαρκεί για την εξόφληση του ανωτέρω ποσού, τότε ο χρόνος επιμηκύνεται ανάλογα.

Πηγή: newpost.gr