Βαθμολογία

Σύνταξη 4 χρόνια νωρίτερα σε ΙΚΑ-Δημόσιο

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη μπορούν να βγουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ και του Δημοσίου. Ο τρόπος που μπορούν να επιτευχθεί κάτι τέτοιο διαφέρει από Ταμείο σε Ταμείο. Στο μεν ΙΚΑ η μείωση του ορίου ηλικίας μπορεί να γίνει με αναγνώριση πλασματικών χρόνων, στο δε Δημόσιο με διαδοχική ασφάλιση.

IΚΑ

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», στο ΙΚΑ ευνοϊκές διατάξεις και αξιοποίηση πλασματικών χρόνων μπορούν να κατεβάσουν υπό προϋποθέσεις τη συνταξιοδότηση κατά τέσσερα έτη.

Παράδειγμα, οι άνδρες που έχουν 10.000 ημέρες ως το 2012 από πραγματική ασφάλιση κατοχυρώνουν μεν σύνταξη στο 60ο έτος για μειωμένη ή στο 62ο - 63ο έτος και 6 μήνες για πλήρη, αλλά μπορούν να κατεβάσουν το όριο ηλικίας στα 58 ή στα 59 αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο 500 ημερών ώστε οι 10.000 ημέρες να γίνουν 10.500. Αυτομάτως και με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων (από στρατιωτική θητεία, παιδιά και σπουδές) κατοχυρώνουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και κατεβάζουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 4 χρόνια.

Σε αυτή την περίπτωση οι 10.500 ημέρες θα πρέπει να συμπληρωθούν ως το 2012 ώστε οι ασφαλισμένοι να κλειδώσουν την ηλικία εξόδου στα 58 ή στα 59 και να έχουν κατά το χρόνο συνταξιοδότησης είτε 10.800 ημέρες είτε 11.100.

Δημόσιο

Οπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου το μέτρο έχει ήδη νομοθετηθεί και ισχύει για όλους όσοι συμπληρώνουν 25 χρόνια ασφάλισης-υπηρεσίας το 2011 και το 2012.

Οι άνδρες ασφαλισμένοι του Δημοσίου μπορούν να βγουν με πλήρη σύνταξη στα 61 (με 25ετία το 2011) και στα 63 με 25ετία το 2012. Επίσης, μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη στα 56 και στα 58. Αν όμως η 25ετία συμπληρώθηκε το 2010, τότε το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη είναι το 65ο έτος και το 60ο για μειωμένη, που σημαίνει ότι συμφέρει από κάθε άποψη η 25ετια να συμπληρωθεί μέσα στο 2011 ή στο 2012, καθώς έτσι παίρνουν το μειωμένο όριο για σύνταξη 4 χρόνια νωρίτερα.

Παράλληλα με την 25ετία όμως κλειδώνουν και οι άλλες προϋποθέσεις εξόδου, δηλαδή σύνταξη στα 58 με συνολικά 35 έτη ασφάλισης εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται το 2011 και σύνταξη στα 59 με συνολικά 37 έτη ασφάλισης εφόσον η 25ετία συμπληρώνεται το 2012.

Πηγή: iefimerida.gr