Βαθμολογία

ΕΠΣΛ: Υποχρεωτική η πρόσληψη πτυχιούχων Προπονητών

Στις Α΄ και Α1 κατηγορίες

Για ενημέρωση των εκπροσώπων των ομάδων των Α΄ και Α1 κατηγοριών των τοπικών πρωταθλημάτων, από τη Γραμματεία της Ένωσης ανακοινώνεται η υποχρέωσή τους να προσλάβουν πτυχιούχους προπονητές για τις ομάδες τους, κατόχους διπλώματος τουλάχιστον UEFA B, εν όψει της έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου 2014 - 2015.

Σε σωματείο που δεν θα τηρήσει την παραπάνω υποχρέωση, προβλέπεται η χρηματική ποινή από τα Πειθαρχικά όργανα, ύψους 400 έως 1500 ευρώ και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του εντός 15 ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από τον οικείο φορέα (ΕΠΣΛ), η ποινή θα διπλασιάζεται.

Όσον αφορά τους προπονητές των σωματείων όλων των τοπικών κατηγοριών (Α΄, Α1, Β΄ και Γ΄) και Γ΄ Εθνικής, θα πρέπει να εκδώσουν έγκαιρα στη Γραμματεία της ΕΠΣΛ, δελτίο πιστοποίησης εισόδου του προπονητή στους αγωνιστικούς χώρους (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονομαστικό και σε περίπτωση αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο, με υποβολή νέων δικαιολογητικών.