Βαθμολογία

Το νέο Δ.Σ. της Δήμητρας Γιάννουλης

Σας γνωρίζουμε το νέο Δ.Σ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ όπως αυτό εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 17 Ιουνίου 2014.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηλίας Κουλουψούζης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Χρήστος Κουλουψούζης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ευάγγελος Μιναρετζής

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτριος Μάλτζαρης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ: Γεώργιος Μπαργιώτας – Γεώργιος Παπαγεωργίου – Δημήτριος Καρκατσέλας.

ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Μαλαβιέζος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παναγιώτης Γκαλγκανόπουλος

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Εμμανουήλ Μαστρογιώργος

ΕΦΟΡΟΣ: Κων/νος Διαμαντούλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ: Παναγιώτης Γκαλγκανόπουλος

Για τον Α.Ο ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Ο Πρόεδρος
Το Διοικητικό Συμβούλιο