Βαθμολογία

ΤτΕ: Οι οδηγίες για τα κόκκινα δάνεια

Προβλέπεται η δυνατότητα μερικής διαγραφής χρεών, η πώληση του ακινήτου που δεν μπορεί να αποπληρωθεί, ακόμη και η παραμονή στο ακίνητο που έχει αποκτηθεί με δάνειο που δεν εξυπηρετείται έναντι μηνιαίου μισθώματος - Υπό ποιες προϋποθέσεις οι τράπεζες θα μπορούν να επιβάλουν αλλαγή διοικήσεων στις επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν τα δάνειά τους

Μερική διαγραφή χρεών, παροχή πρόσθετης εξασφάλισης από τον δανειολήπτη, πώληση και ενοικίαση του ακινήτου ακόμη και με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος είναι μερικές από τις ενδεικτικές ρυθμίσεις που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας για την αντιμετώπιση του διογκούμενου προβλήματος με τα κόκκινα δάνεια των νοικοκυριών.

Δημοσιεύθηκαν σήμερα στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως οι αναλυτικές οδηγίες προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις που συνέταξε η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

Για τις επιχειρήσεις μεταξύ των εναλλακτικών που παρουσιάζονται είναι η λειτουργική αναδιάρθρωση με αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν οι πιστώτριες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, στις ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και οι ανταλλαγές χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Η εν λόγω Πράξη τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Δεκεμβρίου του 2014, κατ' εξαίρεση πάντως οι απαιτήσεις που αφορούν τη σύσταση από τα Πιστωτικά Ιδρύματα του Διοικητικού Οργάνου για την παρακολούθηση των καθυστερήσεων (ΔΟΚ) και την καταγραφή της στρατηγικής διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΣΔΚ) θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2014.

Επίσης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και η ολοκλήρωση των λειτουργικών απαιτήσεων (σχεδιασμός τύπων ρύθμισης, σχεδιασμός μεθοδολογιών αξιολόγησης, κλπ).

Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας που δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ (αριθμός φύλλου 1582), ορίζει τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίζουν στο μέλλον οι τράπεζες τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις πληρωμών και την υπερχρέωση φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε το την απόφαση  στο ΦΕΚ εδώ

Πηγή: protothema.gr