Βαθμολογία

Ανακοίνωση της ΑΕΛ για την Γ.Σ.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας της 13ης Ιουνίου 2014, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε  επαναλητπική Γενική Συνέλευση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 13ης Ιουνίου 2014, που θα γίνει στη Λάρισα την Τρίτη 17 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:

1.- Απόφαση περί μη αναβίωσης της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964

2.- Απόφαση περί συστάσεως νέας ΠΑΕ

3.- Ψήφιση Καταστατικών διατάξεων νέας ΠΑΕ

4.- Καθορισμός πενταμελούς επιτροπής του άρ. 64 του Ν 2725/1999.

5.- Καθορισμός μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας κατά τη Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Δίνεται η δυνατότητα παράστασης, εκπροσώπησης και ψήφου δι’ εξουσιοδοτήσεως εφόσον κάθε μέλος εξουσιοδοτείται από ένα μόνο μέλος και η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιδοτούντος από δημόσια αρχή. Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Επισημαίνεται ότι δε θα επιτραπεί η είσοδος σε μέλη τα οποία θα φέρουν μαζί τους κάθε είδος ροφημάτων, αναψυκτικών ή αλκοολούχων ποτών. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η καθυστέρηση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου