Βαθμολογία

Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας της 5ης Ιουνίου 2014, καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στη Λάρισα την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» με θέματα:

1.- Απόφαση περί μη αναβίωσης της ΠΑΕ ΑΕΛ 1964
2.- Απόφαση περί συστάσεως νέας ΠΑΕ
3.- Ψήφιση Καταστατικών διατάξεων νέας ΠΑΕ
4.- Καθορισμός πενταμελούς επιτροπής του άρ. 64 του Ν 2725/1999.
5.- Καθορισμός μετοχικού κεφαλαίου και ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου. Δικαίωμα εγγραφής και παρουσίας κατά τη Γενική 
Συνέλευση έχουν όσοι εγγραφούν μέχρι την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Δίνεται η δυνατότητα παράστασης, εκπροσώπησης και ψήφου δι’ εξουσιοδοτήσεως εφόσον κάθε μέλος εξουσιοδοτείται από ένα μόνο μέλος και η εξουσιοδότηση φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιδοτούντος από δημόσια αρχή. Για την ταυτοποίηση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου