Βαθμολογία

ΔΝΤ: Να επιταχυνθούν οι αποκρατικοποιήσεις

Υψίστης σημασίας θεωρεί το ΔΝΤ την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, για αυτό ζητά την ισχυροποίηση του ΤΑΙΠΕΔ και θωράκισή του από πολιτικές παρεμβάσεις, με στόχο να μπουν στα κρατικά ταμεία έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις 4,106 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2014, 6,329 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2015 και συνολικά 9,681 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2016.

Και ο στόχος αυτός όμως ενδέχεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, όταν αποδώσουν καρπούς οι τιτλοποιήσεις ακινήτων. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν βασικό πυλώνα του προγράμματος προσαρμογής στην Ελλάδα, δεδομένου ότι συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους, - ιδιαίτερα μέσω της εισροής άμεσων ξένων επενδύσεων. Όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει γρήγορα και αποτελεσματικά στο σχέδιο ιδιωτικοποιήσεων, ακόμη και αν η πώληση των περιουσιακών στοιχείων ξεπερνά τη διάρκεια του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής (δηλαδή θα συνεχίζονται και μετά το Μνημόνιο).

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει να θωρακίσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης από πολιτικές πιέσεις. Η παροχή βασικών δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών από ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαφυλαχθεί στο ακέραιο, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει γρήγορα στη δημιουργία Κανονιστικού Πλαισίου για:

- αεροδρόμια,

- λιμάνια,

- νερό,

- ιππόδρομο – ΟΔΙΕ.

Για το σκοπό αυτό επείγει η μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ).

Η κυβέρνηση καλείται άμεσα να αντιμετωπίσει θέματα κρατικών ενισχύσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για να προχωρήσει με την ιδιωτικοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ή σε αναδιάρθρωση ή εκκαθάριση. Ό,τι δεν πωλείται, εξυγιαίνεται ή κλείνει!

Στα ακίνητα, το ΤΑΙΠΕΔ εγκαινιάζει ένα μεγάλο έργο ρευστοποίησης και τιτλοποίησης, η οποία θα ξεδιπλώνεται κατά τη διάρκεια του 2014, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διεθνών θεσμικών και άλλων επενδυτών και θα συμπληρώνει την άμεση πώληση περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το έργο αυτό, σε συνδυασμό με τη βελτίωση το ενδιαφέρον των επενδυτών στην Ελλάδα, μπορεί να βοηθήσει στην άντληση πρόσθετων εσόδων στα μεσοπρόθεσμα. Η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πρόοδο στον τομέα αυτό κατά τους επόμενους μήνες και, αν χρειάζεται, αναθεωρήσει προς τα πάνω τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις.

Άμεσα, πριν από την εκταμίευση της υποδόσεως του Ιουνίου θα πρέπει:

1. Το ΤΑΙΠΕΔ να εγκαινιάσει διαδικασία για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για πώληση των μετοχών πλειοψηφίας για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

2. Το ΤΑΙΠΕΔ να διορίσει τουλάχιστον ένα μέλος στα Δ.Σ. των εταιριών του χαρτοφυλακίου του, όπου δεν εκπροσωπείται.

3. Οι αρχές μεταβιβάζουν το 17% των μετοχών της ΔΕΗ που κατέχει η κυβέρνηση σε ΤΑΙΠΕΔ να αρχίσει να προετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

4. Η Κυβέρνηση να υλοποιήσει έναν κατάλογο εκκρεμών δράσεων που απαιτούνται για βασικές ιδιωτικοποιήσεις.

5. Η ΔΕΗ να προβεί στην εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση του ΑΔΜΗΕ.

6. Οι αρχές να φέρουν νόμο για την ιδιωτικοποίηση της «μικρής ΔΕΗ».

7. Να αλλάξουν νόμοι για να ελέγχει άμεσα και καλύτερα το ΤΑΙΠΕΔ τις εταιρείες που έχει στο χαρτοφυλάκιό του.

Οι Αρχές, σε συνεννόηση με την Τρόικα θα φέρουν νόμο με τον οποίο:

i. Θα μπορέσει ο Διευθύνων Σύμβουλος να ενεργεί ως πρόεδρος και να μειώσει τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που απαιτείται να είναι παρόντες για να γίνει συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου

ιι. Θα εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του ΤΑΙΠΕΔ, σε περίπτωση που η θέση του προέδρου μένει κενή

ιιι) θα παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία σε εργαλεία και διαδικασίες για πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

Επιπλέον το ΤΑΙΠΕΔ θα ελέγχει ανά μηνά τα οικονομικά των επιχειρήσεων που κατέχει στο χαρτοφυλάκιό του. Το ΤΑΙΠΕΔ θα καθορίζει στόχους και κριτήρια, σύμφωνα με την διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Για τις εταιρείες ύδρευσης προβλέπονται μέτρα για την ενίσχυση της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής.

Για την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, οι αρχές θα λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:

1. Θέσπιση νομοθεσίας για την ιδιωτικοποίηση των μικρών ΔΕΗ μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

2. Ιδιοκτησία από το κράτος ή από οποιαδήποτε άλλη οντότητα που ελέγχεται από το κράτος κάθε ποσόστωση

Μετοχές ΑΔΜΗΕ θα υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

I. Η εκτέλεση του προγράμματος θα γίνει με αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συνέπειας με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ

II. Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από την κυριότητα των μετοχών της ΑΔΜΗΕ θα ασκείται χωριστά (δηλαδή με χωριστές κρατικές οντότητες) από εκείνα της ΔΕΗ ή άλλη εταιρεία ενέργειας.

III. Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, σε όλες τις φάσεις της, γίνεται σε πλήρη συνεργασία μεταξύ των Η ΔΕΗ, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας (ΡΑΕ), και ΤΑΙΠΕΔ.

Προβλέπονται επίσης διατάξεις σχετικά με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΣΦΑ.

Πηγή: protothema.gr