Βαθμολογία

Δεν θα επιβληθεί φόρος ιδιοκατοίκησης

Εκτός πραγματικότητας χαρακτηρίζει τα δημοσιεύματα του Τύπου για φόρο στην ιδιοκατοίκηση το υπουργείο Οικονομικών, με σημερινή του ανακοίνωση.

«Διαψεύδεται κατηγορηματικά η επιβολή φόρου εισοδήματος για τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση. Η απαλλαγή αυτή προβλέπεται ρητά στο νόμο ως προς τα εισοδήματα του 2013. Προκύπτει, επίσης, σαφώς ερμηνευτικά και από το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως προς τα εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου του 2014 και εξής.

Κατά συνέπεια τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επιβολή φόρου ιδιοκατοίκησης ουδεμία σχέση έχουν με τη πραγματικότητα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.