Βαθμολογία

Λιγότερες κατασχέσεις, μεγαλύτερες αξίες

Λιγότερα αλλά ακριβότερα είναι τα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί, καθώς δεν προστατεύονται από τους περιορισμούς στους πλειστηριασμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η «Καθημερινή», οι πλειστηριασμοί ακινήτων έχουν μειωθεί κατά 63% την τελευταία πενταετία, καθώς από 52.000 που είχαν καταγραφεί το 2009 περιορίστηκαν σε 19.000 το 2013. Το «πάγωμα» ουσιαστικά των πλειστηριασμών οφείλεται στο προστατευτικό πλαίσιο που θεσμοθετήθηκε έγκαιρα με την έναρξη της κρίσης και το οποίο όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποδείχθηκε αποτελεσματικό για την προστασία της περιουσίας των ελληνικών νοικοκυριών. Ειδικότερα, από τους 52.000 το 2009, οι πλειστηριασμοί περιορίστηκαν στις 48.000 το 2010, στις 44.100 το 2011, ενώ κάθετη ήταν η πτώση από το 2012 και μετά, χρονιά κατά την οποία οι πλειστηριασμοί ήταν μόλις 26.000 για να μειωθούν περαιτέρω στις 19.000 το 2013.

Ανάλογη φαίνεται ότι θα είναι η τάση και το 2014, όπου το πρώτο τρίμηνο ο αριθμός των πλειστηριασμών μειώθηκε περαιτέρω στις 4.600. Αντίστροφη είναι η τάση για την αξία των ακινήτων που πλειστηριάστηκαν, καθώς παρά τη ραγδαία πτώση του αριθμού τους, η αξία τους παρέμεινε σχεδόν σταθερή τα τελευταία χρόνια. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η μείωση του αριθμού των πλειστηριασμών ήταν της τάξης του 50% μεταξύ 2009 και 2012 (52.000 και 26.000 αντίστοιχα), η αξία των ακινήτων που πλειστηριάστηκαν περιορίστηκε από τα 4,3 δισ. ευρώ μόλις στα 3,6 δισ. ευρώ το 2012.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η αιτία αποδίδεται στο γεγονός ότι οι πιστωτές, είτε ήταν οι τράπεζες είτε ιδιώτες, ασκούσαν το σχετικό δικαίωμα για μεγάλης μόνο αξίας ακίνητα, τα οποία δεν προστατεύονταν από τον νόμο. Αυτό ερμηνεύει και την εκτίναξη της αξίας των ακινήτων που πλειστηριάστηκαν το 2013 στα 6 δισ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονιά, ο αριθμός των πλειστηριασμών μειώθηκε ραγδαία στις 19.000. Η αναντιστοιχία αυτή σημαίνει ότι αυτά που βγήκαν σε πλειστηριασμό ήταν κατοικίες ή εμπορικά ακίνητα μεγάλης αξίας.

Πηγή: thessalianews.gr