Βαθμολογία

Στα όριά του το Taxis λόγω Ε9

Πολύ μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι φορολογούμενοι στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις η προθεσμία των οποίων εκπνέει σήμερα.

Εκτός από την υποβολή του Ε9 μέχρι σήμερα πρέπει να υποβληθεί και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες του naftemporiki.gr μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί όχι περισσότερες από 300.000 δηλώσεις Ε9 τη στιγμή που οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών αναμένουν ότι πρέπει να υποβληθούν περισσότερες από ένα εκατομμύριο δηλώσεις. Ο αριθμός των δηλώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα είναι πολύ μεγάλος για να είναι τεχνικά εφικτή η υποβολή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Πάντως, και σήμερα, από το υπουργείο Οικονομικών επιμένουν ότι παράταση στην προθεσμία υποβολής δεν θα δοθεί.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Ε9 θα υπολογιστεί ο καινούργιος ενιαίος φόρος ακινήτων ο οποίος θα βεβαιωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα πληρωθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2013. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι μέχρι αύριο, Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν:

• Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.

• Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).

• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013).

• Όσοι έχουν τακτοποιηθέντα ή νομιμοποιηθέντα ακίνητα ή ημιυπαίθριους χώρους, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9.

• Όσοι έχουν κενά ημιτελή ακίνητα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, ανεξάρτητα αν τα έχουν ήδη δηλώσει, προκειμένου να τύχουν της προβλεπόμενης μείωσης στον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

• Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα.

• Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών.

• Ο Ο.Τ.Α., για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης. Ο κάτοχος δεσμευμένου ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή αποζημίωσης, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης.

• Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν την παρέλευση της τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ' οιονδήποτε τρόπο. Ο οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Πηγή: naftemporiki.gr