Βαθμολογία

Το Δ.Σ. της ΑΕΛ ενημερώνει ενόψει της Γ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΛ ενημερώνει τα μέλη της ότι δικαίωμα παρουσίας και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Τρίτης 27-5-2014 (Αίθουσα Palladium, 2ο χλμ Λάρισας Κοζάνης, ώρα 18:00) έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη τα οποία εγγράφηκαν μέχρι την 21-5-2014. Η ταμειακή τακτοποίηση των παλαιών μελών μπορεί να γίνει μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Για την ταυτοποίηση των μελών, πρέπει το κάθε μέλος να φέρει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης.

Είναι δυνατή η παρουσία και η ψήφος μέσω εξουσιοδότησης εφόσον η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή. Κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί μόνο από ένα μέλος. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε μη μέλη του Σωματείου πλην των εκπροσώπων του Τύπου. Επισημαίνεται ότι δε θα επιτραπεί η είσοδος σε μέλη τα οποία θα φέρουν μαζί τους κάθε είδος ροφημάτων, αναψυκτικών ή αλκοολούχων ποτών. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός και η καθυστέρηση.