Βαθμολογία

Σε δοκιμαστική βάση οι κάμερες της τροχαίας

ΤΙΘΕΤΑΙ από σήμερα σε δοκιμαστική βάση το σύστημα φωτοεπισήμανσης, με τη δοκιμαστική περίοδο να λήγει την 1/6/2014. Το Σύστημα προγραμματίστηκε όπως τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 2/6/2014, ημερομηνία από την οποία όσοι παραβιάζουν το όριο ταχύτητας θα καταγγέλλονται.

Όπως αναφέρεται σε αστυνομική ανακοίνωση, το νέο Σύστημα Φωτοεπισήμανσης αποτελείται από δύο σταθερές συσκευές Φωτοεπισήμανσης, οι οποίες έχουν ήδη τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή, στη Λευκωσία, όπου το ανώτατο όριο ταχύτητας είναι τα 50 ΧΑΩ και θα καταγράφουν αυτόματα μόνο την ταχύτητα των μηχανοκινήτων οχημάτων.

Οι σχετικές διαδικασίες, οι οποίες θα καθιστούν εύρυθμη τη λειτουργία του Συστήματος Φωτοεπισήμανσης, θα εκτελούνται σύμφωνα με τον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και άλλα συναφή θέματα) Νόμο (Ν. 55(Ι) 2001) και τον περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμο (Ν. 47(Ι)/1997), όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα. Ήδη έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία της Λεωφόρου Γρίβα Διγενή προειδοποιητικές πινακίδες, στις οποίες αναφέρεται ότι ο δρόμος ελέγχεται από τέτοιες συσκευές.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι όλες οι παραβάσεις που θα καταγράφονται από τις δύο συσκευές θα αποστέλλονται μέσω του Συστήματος στο Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας, το οποίο θα ενημερώνει γραπτώς τον τοπικό Αστυνομικό Σταθμό, στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου διαμένει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που καταγράφηκε.

Όταν θα τεθεί σε κανονική λειτουργία το Σύστημα, σκοπός της αποστολής των εν λόγω εντύπων θα είναι ο εντοπισμός και η έκδοση / επίδοση στον παραβάτη εξωδίκου προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου ο οικείος Αστυνομικός Σταθμός θα πληροφορεί το συντομότερο δυνατό τους ιδιοκτήτες των οχημάτων για την παραβίαση του ορίου ταχύτητας, που διαπράχθηκε με το όχημά τους και θα προβαίνει μόνο σε προφορική παρατήρηση, μέσω τηλεφώνου.

Πηγή: shootandgoal.com