Βαθμολογία

Πόσο είναι η εκλογική αποζημίωση για το 2014

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση όλα τα ποσά που αναγράφονται θα φορολογηθούν κανονικά. Το χαμηλότερο ποσό δίδεται στους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους καθώς, όπως υποστηρίζουν το υπουργείο Εσωτερικών δεν λαμβάνει υπόψη του ότι τα εκλογικά συνεργεία που συστήνονται από δημοτικούς υπαλλήλους εργάζονται κατά πολύ περισσότερο από ότι άλλοι συνάδελφοί τους δημόσιοι υπάλληλοι που θα λάβουν πολλαπλάσια χρήματα. Μάλιστα επισημαίνουν ότι από 223 ευρώ που προβλέπεται να τους καταβληθούν καθαρά θα λάβουν λιγότερα από 170 ευρώ.

Αναλυτικά η ειδική εκλογική αποζημίωση κλιμακώνεται ανά κατηγορία εργαζομένων. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €). Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €). Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών ευρώ (223 €).

Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (3.350 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014.

Πηγή: dikaiologitika.gr