Βαθμολογία

«Στις εστίες τους οι νέοι αγρότες»

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ

Να εγκαταλείψουν την ύπαιθρο σκέφτονται ολοένα και περισσότεροι νέοι αγρότες, καθώς γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο να δημιουργήσουν, αλλά και να αναθρέψουν τις οικογένειές τους, καλλιεργώντας τη γη. Τα σοβαρά προβλήματα, εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης και της κατακόρυφης αύξησης του κόστους της παραγωγικής διαδικασίας στον πρωτογενή τομέα, άκουσε ο υποψήφιος δήμαρχος Λαρισαίων και επικεφαλής της Νέας Λάρισας, Ντίνος Διαμάντος από τους νέους αγρότες στις περιοχές της Μάνδρας, Κοιλάδας, Ελευθερών, αλλά και τις πιο κοντινές στο πολεοδομικό συγκρότημα της Λάρισας, Τερψιθέα, Φαλάνη και Γιάννουλη. «Η Νέα Λάρισα έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων για τον πρωτογενή τομέα, ώστε να μπορούν οι νέοι αγρότες και οι οικογένειές τους να παραμείνουν στις εστίες τους, αλλά και να μπορέσουν περισσότεροι νέοι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα», υπογραμμίζει ο κ.Διαμάντος. 

Η δημιουργία τριών δημοπρατηρίων, στις αγροτικές περιοχές του δήμου Λαρισαίων, η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κίνησης και Τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Μηχανημάτων, το ολοκληρωμένο σχέδιο για επάρκεια και χαμηλότερη τιμή αρδευτικού νερού και η άμεση διεκδίκηση έργων για δύο ταμιευτήρες, όπως επίσης και η «διασύνδεση» των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της Θεσσαλίας, με τους νέους αγρότες, για την ανάπτυξη εφαρμογών που οδηγούν στο «έξυπνο χωράφι».

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν:

Πρόβλημα: Ο μέσος αγροτικός κλήρος αντιστοιχεί σε περίπου 50 στρέμματα. Σε σχέση με το κόστος παραγωγής για ένα αξιοπρεπές εισόδημα, η έκταση αυτή είναι πολύ μικρή.

Λύση: Βέλτιστη αξιοποίηση των δημοτικών γαιών, με ολοκληρωμένη διαχείριση, σε συνεργασία με τους αγρότες, σε μία νέα Κοινωνική Συνεταιριστική βάση.

Πρόβλημα: Από την τελική τιμή του αγροτικού προϊόντος στο ράφι, ο νέος αγρότης εισπράττει μόλις το 10% -το υπόλοιπο «απορροφάται» από το κόστος παραγωγής, αλλά και τις

μετασυλλεκτικές δραστηριότητες, όπως συσκευασία, μεταφορά, χονδρικό-λιανικό εμπόριο.

Λύση: Λειτουργία «Κοινωνικών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων» στις αγροτικές περιοχές του Δήμου

Πρόβλημα: Σε αρκετές αγροτικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λαρισαίων, το κόστος της άρδευσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα –οι τιμές ξεπερνούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως και τα 70 ευρώ ανά στρέμμα και ανά καλλιεργητική περίοδο, με αποτέλεσμα την υπέρογκη επιβάρυνση της αγροτικής παραγωγής.

Λύσεις: Δημοτική πρωτοβουλία ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε συνδυασμό με οργανωμένες πρωτοβουλίες για επάρκεια νερού και χαμηλότερες τιμές, όπως απεμπλοκή των αγροτικών περιοχών του Δήμου από τους ΤΟΕΒ, σε περίπτωση μη ύπαρξης κανονιστικού πλαισίου μείωσης της τιμής, με παράλληλη υποστηρικτική εμπλοκή της ΔΕΥΑΛ για το θέμα του νερού, αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης, άμεση διεκδίκηση και ένταξη για χρηματοδότηση 2 ταμιευτήρων 2,3 εκατ.μ3 νερού για άρδευση 6500 στρεμμάτων.

Πρόβλημα: Η διάθεση του συνόλου της παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, συναντά ποικίλα προβλήματα στη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι.

Λύσεις: Δημιουργία τριών «Δημοτικών Αγροτικών Δημοπρατηρίων» για τους ντόπιους παραγωγούς στην περιοχή των πρώην Δήμων Κοιλάδας και Γιάννουλης και στην περιοχή της Τούμπας. Δημιουργία «Παρατηρητηρίου Κίνησης και Τιμών αγροτικών προιόντων και μηχανημάτων», μίας υποστηρικτικής δομής για τους ντόπιους αγρότες.

Πρόβλημα: Το ρίσκο της δημιουργίας μιας νέας αγροτικής επιχείρησης πολλαπλασιάζεται, εξαιτίας και της ελλιπούς υποστήριξης, σε τακτική και οργανωμένη βάση, από τους επιστημονικούς φορείς.

Λύση: Άμεση και διαρκής συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Θεσσαλίας) της περιοχής μας. Δυναμική προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών και υποστηρικτικές πρωτοβουλίες για την αγροτική επιχειρηματικότητα. Ειδικό πρόγραμμα ευρύτερης διάδοσης στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.

Πρόβλημα: Η αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, από τις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Λύση: Ανάληψη πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, με δημιουργία δύο-τριών βιοκλινών στις αγροτικές περιοχές του Δήμου

Πρόβλημα: Ελάχιστη έως και ανύπαρκτη πληροφόρηση για τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Λύση: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και πληροφορικής, μέσω «Εφαρμοσμένης Πολιτικής Αγροτικής Γης και Βέλτιστης Παραγωγής», με στόχο τη δημιουργία του «Έξυπνου Χωραφιού».