Βαθμολογία

Διόρισαν αποβιώσαντα ηλικιωμένο

Λογικά η διενέργεια των επικείμενων εκλογών θα δυσκολευτεί, σε ένα τουλάχιστον εκλογικό τμήμα της Λάρισας, καθώς η διεξαγωγή τους στηρίζεται στην παρουσία ενός νεκρού.

Ο οποίος, παρά την προφανή αδυναμία του, ορίστηκε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, με επίσημο έγγραφο και όλες τις «βούλες» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Έκπληκτοι οι συγγενείς του Λαρισαίου παρέλαβαν το έγγραφο ορισμού. «Μα πρόκειται για τον παππού μας που έχει πεθάνει από το 2010...», πριν ακόμη και από τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. «Έτσι δουλεύει ο κρατικός μηχανισμός»;

Βέβαια, σύμφωνα με τη νομοθεσία το Πρωτοδικείο προχωρά σε κλήρωση για την επιλογή των εφορευτικών επιτροπών χρησιμοποιώντας τους εκλογικούς καταλόγους που αποστέλλει το Υπουργείο Εσωτερικών και οι οποίοι εμφανίζουν σοβαρό πρόβλημα επικαιροποίησης. Με αποτέλεσμα να ανακύπτουν ποικίλα ζητήματα, με υπαλλήλους που δεν επιτρέπεται να είναι μέλη εφορευτικών, με ανεπίδοτες ειδοποιήσεις λόγω αλλαγής διεύθυνσης κ.ά.

Το συγκεκριμένο λοιπόν έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας, πληροφορεί τον τεθνεώτα: «Σας γνωρίζουμε ότι με το αριθμ. 12/6-5-2014 πρακτικό του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 έως 61 του Π. Δ/τος 96/5- 6- 2007 « Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διενέργεια των εκλογών» διοριστήκατε ύστερα από κλήρωση μέλος της εφορευτικής επιτροπής του... εκλογικού τμήματος του 7ου Εκλ. Διαμ. Λάρισας για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 καθώς και των Βουλευτικών εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014 και τυχόν επαναληπτικών Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 25ης Μαΐου 2014.

Σας προσκαλούμε να εμφανισθείτε στο πιο πάνω εκλογικό τμήμα την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 καθώς και την Κυριακή 25 Μαΐου 2014 και περί ώρα 06.30' για να αναλάβετε τα καθήκοντα σας.

Σε περίπτωση που δεν εμφανισθείτε έγκαιρα ή αμελήσετε για την εκπλήρωση των καθηκόντων σας, θα σας ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά το άρθρο 109 παρ. 3 του Π.Δ. 55/99, (Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών μέχρι και 2 χρόνια και στέρηση αξιωμάτων και θέσεων του αρθρ. 69 Ποιν.Κώδ.)».

Παρά την προειδοποίηση για τις ποινικές ευθύνες, ο εν λόγω Λαρισαίος είναι βέβαιο ότι δεν θα εμφανιστεί στο εκλογικό τμήμα ούτε περί την 6ην πρωινή, ούτε αργότερα. Δεν αποκλείεται φυσικά να σπεύσει περιπολικό στην κατοικία του, όχι την τελευταία αλλά την προτελευταία, για να τον προσαγάγει βιαίως.

Το ακόμη πιο τραγελαφικό στην υπόθεση είναι πως κι αν ακόμη ζούσε ο παππούς, πάλι θα δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του ανέθεσε η Δημοκρατία για τις δύο επόμενες Κυριακές. Καθώς γεννήθηκε το 1924 και τώρα θα ήταν 90 χρονών.

Πηγή: Εφ. Ελευθερία (Ζ.)