Βαθμολογία

H Πειραιώς παίρνει το 16% της ΜΙG

Σημαντική συμφωνία μεταξύ του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και της MIG. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Πειραιώς προχωρεί στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 250 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε μετοχές, προς την Marfin Investment Group. Πρόκειται για ομολογιακό 5ετούς διάρκειας, με επιτόκιο της τάξης του 7%.

H σημασία της συμφωνίας έγκειται στο γεγονός ότι μία ελληνική τράπεζα προχωρά σε αναχρηματοδότηση ενός μεγάλου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου ο οποίος ελέγχει εταιρείες leaders σε βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Σε αρχική φάση, έχει συμφωνηθεί η Τράπεζα Πειραιώς να αποκτήσει από το μετατρέψιμο ομολογιακό το 16% της MIG, ενώ υπάρχει option για αύξηση αυτού του ποσοστού.

Ταυτόχρονα όμως μεταξύ των δύο ομίλων θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα στην ακτοπλοϊα καθώς η MIG διαθέτει σημαντικό ποσοστό στην ΑΝΕΚ, ενώ η Πειραιώς έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δανείων της ΑΝΕΚ.

Όπως έχει ήδη καταγράψει το Newmoney, η MIG έχει ξεκινήσει τις αναχρηματοδοτήσεις με την εξαγορά δανείων στο τομέα της ακτοπλοϊας και συγκεκριμένα της Attica Group από τη Fotress σε discount που υπερβαίνει το 30%. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει έκδοση ομολογιακού, που θα δώσει τη δυνατοτητα στο διεθνή όμιλο που ειδικεύεται στο distress funding να αποκτήσει ποσοστό στη θυγατρική του ομίλου MIG.

Κατα το τρόπο αυτό η Attica θα σταθεροποιηθεί και αναμένεται να αποτελέσει τον πόλο συγχωνεύσεων στον κλάδο. Παράλληλα, ο όμιλος της MIG προχωρεί και σε αναχρηματοδότηση άλλης θυγατρικής του.

Πηγή: Newmoney.gr