Βαθμολογία

Σειρά επισκέψεων από τον Γεώργιο Μανώλη

Το ΚΕΠ, την Πολεοδομία και την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Τεμπών στον Πυργετό, επισκέφθηκε  ο υποψήφιος Δήμαρχος Τεμπών Γεώργιος Μανώλης την Δευτέρα στις 12-5-2014, όπου συνομίλησε με τους πρώην συναδέλφους του και έδωσαν ραντεβού στις 1-9-2014.