Βαθμολογία

«Ανοίγουν» 547 θέσεις για διαθέσιμους

Συνολικά 547 θέσεις «ανοίγουν» για υπαλλήλους που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα από υπουργεία και φορείς, πανεπιστήμια, τον ΟΑΕΔ και ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για θέσεις σε νοσοκομεία, δικαστήρια και ΚΕΠ της χώρας για τη μετάταξη υπαλλήλων. Συγκεκριμένα προβλέπεται να καλυφθούν:

- 10 θέσεις για γραμματείς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της Αθήνας (Διοικητικό Εφετείο, Πρωτοδικείο, Εισαγγελία Πρωτοδικών, Πταισματοδικείο)

- 73 θέσεις κυρίως διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε δικαστήρια της χώρας και σε ΚΕΠ

- 164 θέσεις υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου γραμματέων και διεκπεραίωσης υποθέσεων

- 300 θέσεις για υπαλλήλους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου δικαστικών επιμελητών και βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.

Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα θα πρέπει εντός 15 ημερών να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των φορέων προέλευσης στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξή τους. Θα προσδιορίζουν τη σειρά προτίμησης των φορέων που επιθυμούν να μεταταχθούν, ενώ θα υποβάλουν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

Πέντε ημέρες μετά από τη λήξη της προθεσμίας οι διευθύνσεις θα κάνουν καταγραφή των προσόντων των υπαλλήλων και θα συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων τους οποίους θα στείλουν στο ΑΣΕΠ. Εκεί θα γίνει ο υπολογισμός της βαθμολογίας των υποψηφίων και θα καταρτιστούν οι σχετικοί πίνακες.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Πηγή: iefimerida.gr