Βαθμολογία

Έλεγχος σε 45.000 συμβάσεις στο Δημόσιο

Από τον εξονυχιστικό έλεγχο του ΑΣΕΠ θα περάσουν όλες οι συμβάσεις δημοσίων υπαλλήλων που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου και όσοι διαπιστωθεί πως μονιμοποιήθηκαν παράνομα θα απολυθούν άμεσα.

Πρόκειται ειδικότερα για τους υπαλλήλους που είχαν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου και μονιμοποιήθηκαν κυρίως με τα προεδρικά διατάγματα Παυλόπουλου και Βάσως Παπανδρέου.

Συνολικά υπολογίζονται σε 45.000 και θα ελεγχθεί εάν μονιμοποιήθηκαν παράνομα-δηλαδή κατά παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονταν από τα συγκεκριμένα διατάγματα.

Σύμφωνα με το Έθνος, όσοι προκύψει ότι παραβίασαν τους όρους και τις προϋποθέσεις θα απολυθούν δίχως αποζημίωση και οι θέσεις τους θα καταργηθούν, όπως προβλέπεται και στο άρθρο 42 του τελευταίου νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η εφαρμογή του οποίου ξεκινά με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Δεν κινδυνεύουν οι υπάλληλοι στους οποίους η αναγνώριση της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου ή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα πρόσληψης με βάση διάταξη νόμου η οποία τέθηκε σε ισχύ πριν τη μετατροπή τους.

Πηγή: thessalianews.gr