Βαθμολογία

Παγώνουν οι κατασχέσεις για χρέη στα Ταμεία

Με τροπολογία απαλλάσσονται από το Γολγοθά των κατασχέσεων τουλάχιστον 50.000 οφειλέτες όλων των Ταμείων, πλην του ΟΓΑ που ήδη έχει προχωρήσει σε ρύθμιση. Το πάγωμα των κατασχέσεων θα ισχύει για τρία χρόνια, μέχρι και τον Ιούλιο του 2017. Από εκείνη την περίοδο -1/7/2017- παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις τμηματικής καταβολής, χωρίς απώλεια ευεργετημάτων.