Βαθμολογία

Αθώο το τατουάζ για προσλήψεις

Το τατουάζ στο σώμα δεν μπορεί από μόνο του να αποτελέσει λόγο αποκλεισμού για την πρόσληψη στην Αστυνομία υποψηφίων που πέρασαν στον σχετικό διαγωνισμό.

Το ΣτΕ με τρεις αποφάσεις του δικαίωσε ισάριθμους υποψηφίους που, ενώ είχαν πετύχει στον διαγωνισμό για να γίνουν ειδικοί φρουροί, διαγράφηκαν από τους πίνακες επιτυχόντων λόγω δερματοστιξίας (τατουάζ), που με υπουργική απόφαση του 2008 είχε θεσπιστεί ως κώλυμα πρόσληψης.

Το ΣτΕ έβαλε «φρένο» στην απόλυτη εφαρμογή του κωλύματος αυτού πρόσληψης, προτάσσοντας τις συνταγματικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης αξίας, της ελευθερίας της προσωπικότητας, του κοινωνικού κράτους δικαίου κ.λπ.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ